ENERJİ SANAYİ

Türkiye’de enerji tüketiminde taşkömürü, linyit, petrol, doğal gaz, hidrolik ve jeotermal enerji, odun, hayvan ve bitki artıkları gibi birincil enerji kaynakları ile güneş ve rüzgâr enerjisi kullanılmaktadır.

HMAY Makina olarak ülkemizde yapılan hes ve termik santrallere  kömür değirmeni aynaları, valf parçaları, türbin bıçakları, hidroelektrik türbin salyangoz gövdesi imalatlarını gerçekleştirdik.