İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yasal Mevzuat ve İSG Şartlarına Uyarak, Ekip Ruhu İçerisinde Tüm Çalışanları ve Çalışan Temsilcileriyle Beraber İnsan Sağlığını Korunmak,

Üretim ve hizmetlerimiz Konusunda Tehlikeleri Kaynağında Önleyerek Riskleri Bertaraf Etmek,

Alınacak Eğitimler İle İSG Şartlarında Sürekli İyileştirmeler Yaparak Minimum Risklerle Çalışmaktır.

“Hiçbir iş; çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.”

Genel Müdür
Hakan Akyol